763_7

Et spill med spill brikker med en kule under som du skal slide inn i midten – Likt en 4 kjørefelts curling. Den som ligger i midten er vinner… tidsfordriv men ikke virkelig spennende for meg…