768_6

En for alle og alle for en! Her er et spill hvor spillerne må samararbeide for å overvinne spillet. Flott spill med artig tematikk og ganske greit å komme i gang med. Så lenge man klarer å være enige om hva man skal gjøre og ingen overkjører de andre så er det moro, men det avhenger av at man jobber som et team med alle de utfordringene dette gir. Å løse oppgaven får man til, men får man det til på en slik måte at alle føler de har bidratt positivt og kommer ut av det med æren i behold? Eller har noen overkjørt de andre slik at noen sitter igjen med en dårlig følelse? En balansegang dette…