778_4

Dette blir ikke blandt mine favoritter i kunnskapskategorien. Selv om ideen om vanskeliggraden innenfor en kategori øker etterhvert og at man som motspiller kan få en mulighet etterhvert til å kunne briefe med egen kunnskap. Dessverre klarte ikke spillet å opprettholde mitt engasjement.