778_6

Helt OK spørrespill. Ikke så mye å si om dette. Velg en kategori, svar på spørsmål, få poeng for å svare riktig.