778_7

Et spørrespill med 3X2 spørsmål på et kort som man følger i 3 runder. Som spørrespill fungerte det ganske bra.