788_4

De eldste barna, i skolealder, var ivrige på å spille og klarte også mange av brikkene. Det ga de en god mestringsfølelse og et ønske om å spille mer. Yngstemann som ikke går på skolen hadde større problemer med å stirre og memorere kort, og derfor også mistet gnisten til å fortsette.