7_3

Dette er et kult spill! Enkelt i form, enkelt å skjønne men ikke enkelt å mestre. Her er det om å ha et kaldt hode og bevare sinnsroen. Alle som er glad i språk, har et bredt ordforråd og evner å la hjerne fritt assosiere under press (ikke la deg skremme) bør løpe/springe/gallopere/trave/sprinte/ jogge/kappgå/spurte til nærmeste spillbutikk.