803_10

Mangler kommentar, og vurderingen er satt til midtverdier.