81_6

Det holder med varianter av 3, 4, 5 osv. på rad nå. Greit nok. Solid og fint, men reglen om at man MÅ stoppe den som er nærmest seg virker bare slik at spillet trekker ut i tid etter min mening.