847_4

Hihi. Jeg vil vel kanskje først og fremst kalle dette en plastleke, men de kan også være underholdene. Selv om man her skal prøve å slå motstanderns brikker bort, er det lite surmuling fra barna når det skjer, årsaken til det er sikkert mange, men interessen forsvinner fort. Barna spiller godt, uten voksnes innblanding.