848_2

Spillet engasjerte de yngre barna, og det er morsomt å se dem forsøke og tenke taktisk i fohold til hvilke brikker de skal bruke. Og ikke minst nervøsiteten når dragen slipper en stein nedover stigen deres. Det er nok ikke et spill som barna vil dra med seg så langt opp i skolealder, men gir mye glede for de litt yngre.