859_6

Dette synes jeg er et helt greit selskapsspill i Scrabble/kryssord-kategorien. Jeg liker at man sitter og pusler på eget brett og at alle pusler samtidig, samt at det går på tid så det blir et lite stresselement i det hele. Et godt alternativ til det mer tidkrevende variantene med mye venting på at det skal bli din tur.