859_7

Her skal man bygge egne “kryssord” føltes morsomt og mulig å få til også for en som ikke er scrabble mester. Spillet hadde bra kvalitet og fine trebrikker.