93_4

Til tider er dette et veldig bra spill men det kommer likevel ikke helt til topps for meg. Spillet er godt satt sammen av forskjellige komponenter som gjør helheten annerledes og interessant. Men jeg synes det tar for lang tid, det kunne også etter min mening vært flere muligheter til å påvirke motspillerne.