brettspillguiden.no (BSG) er en uavhengig forbrukeropplysningsside om brettspill, hvor kritikker av brettspill står i fokus. Med stor interesse for og enormt mange timer med brettspilling har BSG sine paneldeltagere en god basis for å vurdere brettspill. Talsperson for BSG er K. Remo Rehder.

brettspillguiden.no (BSG) ble dannet av K. Remo Rehder, Thomas Risan og Tore Njå i 1999, og kom i gang i mangel av informasjon om brettspill den gang. Internett var ikke hva det er blitt…

Så vår tanke var at vi, som allerede erfarne spillere, kunne lage en ren forbrukeropplysningsside, hvor vi kom med våre subjektive meninger om de spillene vi allerede hadde i samlingene eller kjøpte. Vi var i den oppfatning av vi i det minste kunne veilede noen vekk fra det som ikke var bra. Men selvfølgelig er det hyggeligst å komme med anbefalinger som vekker interesse og fører til skikkelig gode spillopplevelser.

Og siden vi mener det er uheldig at kun én person skal vurdere et åndsverk, da det jo faktisk er stor forskjell på hva folk liker, ville vi ha et panel som kritikere for hvert spill. Så av den grunn blir hvert spill kommentert av 4 paneldeltagere. Dette gjør, etter vår mening, kritikkene mer troverdige og gjør det lettere for leseren å finne en kritikere en kanskje er mer enig med enn andre.

Så med det utgangspunktet var det å finne ut hvordan en skulle bedømme spillene. Vi jobbet en del med dette og tok utgangspunkt i premissleverandøren for brettspillkritikker fra 1970-80 tallet; Games magazine og den tyske brettspilldatabasen Luding. Vi satt sammen de elementene vi mente var viktigst og vektet dem, slik at vi kom ut med en score for hvert spill vi vurderte. Vi bruker fremdeles dette skjemaet.

Paneldeltagerne i BSG har kommet og gått, og er mer og mindre aktive, men de består vanligvis av 3-5 par. Også dette har vært bevisst, da det ofte viser seg at det er større variasjon mellom kjønnene enn en homogen kompisgjeng. Altså gjør dette at våre kritikker bidrar til at leseren kan få ut mer informasjon før et evt kjøp. Om alle paneldeltagerne er positive, vil spillet passe en større mengde spillere, enn om kun «gutta» gir det toppscore mens «jentene» misliker det.

Som en uavhengig forbrukeropplysningsside blir BSG ofte brukt av andre medier til å sette opp tester, vurdere enkelte spill, komme med anbefalinger og kommentere brettspillrelaterte saker.

Men viktigst av alt; vi ønsker å spre gleden over å spille brettspill med folket!