Årets Spill er en kåring av de beste nye spillene for hvert år. Spill som kan meldes på må ha blitt gitt ut år før eller komme på markedet inneværende år. Prinsipielt ønsker vi at alle nye spill skal være med, men det er sjeldent mulig da enkelte utgivere ikke ønsker å delta eller ønsker å holde enkelte titler utenfor kåringen. Normalt er påmeldingsfristen satt til 01.04.

Alle spillene som meldes på havner i en av 3 kategorier; Barnespill, Familiespill eller Selskapsspill. Utgiverne melder på spillene i den kategorien de vil at spillet skal vurderes i, men brettspillguiden.no forbeholder seg retten til å omplassere spill, om vi mener påmeldingen er gal.

Alle spillene som meldes på spilles og vurderes av brettspillguiden.no paneldeltagerne, som hver for seg vurderer hver enkelt tittel på vanlig vis, og så legges de enkeltes vurderinger sammen og vi finner 5 nominerte spill i hver kategori. BSG nominasjonene er vanligvis klare medio juni.

Så settes det opp uavhengige (fra brettspillguiden.no) juryer, som hver består av 5 jurymedlemmer som heller ikke kjenner hverandre. BSG prøver å sette sammen juryer på tvers av både kjønn, alder og bosted i et forsøk på å få så representative juryer som mulig. Hvert jurymedlem spiller så spillene med «sin» gruppe. Så totalt er er det omtrent 60 personer som er med å vurdere og kåre vinnerspillene, etter at BSG har nominert de 15 spillene vi mener er de beste av året. Dette er som regel klart pr medio oktober.

Jurymedlemmene får ingen lønn for «arbeidet», men får beholde alle de nominerte spillene i kategorien de er jurymedlemmer i. Vanligvis får de spillene tilsendt ultimo august.