Testkriteriene

Når en skal evaluere noe, er man avhengig av å finne noen rammer å vurdere ut i fra. Brettspillguidens testpanel har valgt noen evalueringskriterier, samtidig som vi prøver å evaluere iht spillkategori, eller sjanger spillet hører hjemme i. Testpanelet etterstreber objektivitet, men det hender sikkert at vi ikke klarer å holde våre subjektive meninger til egne personlige evalueringer og terningkast.

Hver kritikk er bygget opp rundt 4 hoveddeler; En skjev beskrivelse av en typisk spillrunde, en faktaboks, en infoboks, samt evaluering iht definerte kriterier. I tillegg er det en link til testpanelets egne meninger.

Type spill

Paremeter Fra Til
Kompleksitet Enkelt Avansert
Erfaring Ingen Ekspert
Ferdigheter Hell Kløkt
Ventetid Ingen Lang

Poengutregning og vekting

Parameter Beskrivelse Peng Vekting
Estetikk Design, kvalitet, stil 1-10 x1
Tematikk Spennende, interessant, annerledes 1-10 x1
Regler Pedagogikk, klarhet, fullendthet 1-10 x1
Originalitet Konsept, struktur, kreativt 1-10 x1
Spilldynamikk Fungerende, variasjon, tempo, interaktivitet 1-10 x2
Spilleglede Intensitet, utfordrende, oppspillende 1-10 x2
Spillverdi Gjenspillbarhet, levetid 1-10 x2
Totalt Maks totalsum 100

Personlig kommentar.